PRIVACYBELEID


Onze privacybeleidspagina is een vertrouwde handdruk tussen jou en Cherries on Top. Het is de ultieme "pinkie swear" dat we jouw informatie veilig en gezond zullen bewaren. Zie het als een knus dekentje voor je persoonlijke gegevens, behalve dat het niet kriebelig is en geen vreemde geuren verspreidt. Dus ga je gang, lees ons beleid en wees gerust dat we niet alleen met jou, maar ook met jouw gegevens, het allerbeste voor hebben.


Stichting Cherries on Top respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, de doeleinden ervan en de mogelijkheden om je wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Indien je aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Zolang je het gebruik van cookies en andere tracking devices niet accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet. Bij een voortgezet bezoek aan deze website aanvaard je deze gebruiksvoorwaarden en aanvaard je het gebruik van cookies en andere trackingsystemen, tenzij we op onze website een andere methode hebben voorzien om cookies te accepteren. De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: "Website") Cherries on Top.
 2. Partij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”): Stichting Cherries on Top, gevestigd aan de St. Caeciliapad 33, 6815GM Arnhem, Nederland.
Artikel 2 - Toegang tot de website 
Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. Je onthoudt je ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor je eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor eventuele commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.
Artikel 3 - Website-inhoud
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle op deze website gebruikte componenten, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.
Artikel 4 - Beheer van de website
Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke op elk moment:
 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, beperken of weigeren
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden 
 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of één van de functionaliteiten ervan (tijdelijk) niet toegankelijk is. Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je verbinding zoekt met onze website. Je moet alle passende maatregelen nemen om je apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen tegen jou:
  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij, derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of gebruik van de website en je onthoudt je van eventuele vervolgacties tegen de verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken raakt bij een geschil vanwege je (mis)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaropvolgende schade op je te (her)vorderen.
Artikel 6 - Verzameling van gegevens 
 1. Je persoonlijke gegevens zullen worden verzameld door Stichting Cherries on Top en (een) externe verwerker(s). 
 2. Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon ('betrokkene'). 
 3. Een identificeerbaae persoon is iemand die direct of indirect kan worden herkend via bijvoorbeeld naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator, of specifieke factoren zoals fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. 
 4. De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met je te onderhouden en indien van toepassing om je bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register.
Artikel 7 - Je rechten met betrekking tot informatie
 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedere betrokkene recht op informatie over en toegang tot, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevens draagbaarheid.
 2. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@cherriesontop.org.
 3. Bij elk verzoek dien je een kopie van een geldig identiteitsbewijs te voegen, waarop je je handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met je kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvang je van ons antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.
Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen
 1. Bij overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, worden deze na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten aan hen verstrekt, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 2. Indien informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.
Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen
 1. Het kan zijn dat je commerciële aanbiedingen ontvangt van de inzamelaar. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, kan je ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@cherriesontop.org.
 2. Jouw persoonsgegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 3. Indien je tijdens jouw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dien je je te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.
Artikel 10 - Bewaring van gegevens 
De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.
Artikel 11 - Cookies
 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van je elektronisch apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat je als bezoeker herkend kunt worden wanneer je onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij ons aanpassen aan jouw wensen en kun je gemakkelijker inloggen op onze website. Wanneer je onze website bezoekt, informeren wij je over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website aanvaard je het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en login-informatie te verzamelen.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze site bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
  • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.
  • Tracking Cookies: zoals advertentie cookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door deze cookies te gebruiken kunnen wij je persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties je gerichte advertenties tonen wanneer je hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het targeten van advertenties. Tracking cookies verwerken doorgaans persoonsgegevens.
 1. Concreet gebruiken wij de volgende cookies op onze website:
  • Google Analytics (analytische cookie)
  • Facebook (trackingcookie)
  • Google Adwords (trackingcookie)
 2. Wanneer je onze website bezoekt, kunnen er cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en/of derde partijen op je apparatuur worden geïnstalleerd.
 3. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq
Artikel 12 - Aangeboden afbeeldingen en producten 
Je kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij enig aangeboden product op onze website hoort.
Artikel 13 - Toepasselijk recht 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de incassant zijn woonplaats heeft, is als enige bevoegd als er een geschil over deze voorwaarden ontstaat, behalve wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is.
Artikel 14 - Contact 
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, neem dan contact op met: Cherries on Top - info@cherriesontop.org.